સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ

સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
જય અંબે સોફ્ટ.. આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે
મારા કાર્ય ની કદર કરવા ફિડ બેક લખવા વિનંતી. નીચેની ફિડ બેક લીંક પર ક્લિક કરો. તમારું ઈમેલ એડ્રેસ કે મોબાઈલ નંબર અવશ્ય લખવા નમ્ર વિનંતી છે.

@ સોફ્ટ. મેળવવા શું કરવું ? @

=>>સારસ્વત મિત્રો, તમારા SCHOOL નું નામ લખી SMS કરો. સ્કૂલના નામ માં ભૂલ ન રહે તેનું તમારે ધ્યાન રાખવું. વૈકલ્પિક વિષયોમાં જો તમે ચિત્ર અને કોમ્પ્યુટર ને બદલે બીજા વિષયો પસંદ કરેલ હોય તો મારું ધ્યાન દોરવું.
=>>તમને SOFT. C.D   તિરુપતિ કુરિયર થી તમે કહેશો એ સરનામે મળી જશે.
=>>ધોરણ-૯ અને ૧૦માં આજ સુધી કરેલ મેન્યુલ કાર્યને આ સોફ્ટ..માં એન્ટ્રી કરતા ફક્ત ૨ દિવસ થાય છે , ને વાર્ષિક પરીક્ષાની માર્કશીટ લખવાની અને વિવિધ કોઠાઓ,પત્રકો બનાવવાની , કુલ ૪૦ ઈન્ડીકેટર લખવાની ઝણઝટ છોડો.

=>>સોફ્ટમાં વધુમાં વધુ ૯૦ વિદ્યાર્થી સામેલ કરી શકાય છે.

=>>તમારા સ્કૂલમાં STD-9 & 10 માટે સક્રિય શિક્ષકનો કાયમી મોબાઈલ નંબર આપવો જેથી તેના પર સમયાંતરે મારા સોફ્ટ.. ને લગતા SMS આવતા રહશે.
..................................................

vijay2ambe@gmail.com
(M). 9879031855

VIJAY PATEL

VIJAY PATEL
જય અંબે સોફ્ટ.. માટે મારી કોઈ અન્ય શાખા,એજન્ટ કે એજન્સી નથી.

ધોરણ -૯ અને ૧૦ માં કેવી પ્રવિધિઓ યોજી શકાય ?

ચિંતિત કર્યા અમને પરિણામ અને પરીક્ષણે,
મળ્યું અમને 'જય અંબે સોફ્ટવેર' જે ક્ષણે,
ચિંતા ઘટી, સમય બચ્યો .....
ને વળી F.A.,S.A સહીત નિર્દેશકોનો નિર્દેશ.
શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગનો ઉદ્દેશ,
શિક્ષક આલમનો જે બચાવે સમય,
એવું સોફ્ટવેર જે પમાડે વિસ્મય.
નવી સદીમાં, સર કરશે નવા સોપાનો,
અને S.C.E મૂલ્યાંકનના જે પૂર્ણ કરશે અરમાનો.
--- રાકેશભાઈ પી.પટેલ ( ઇટાદરા હાઈસ્કૂલ-૯૮૨૪૯૦૨૯૪૦ )