સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ

સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
જય અંબે સોફ્ટ.. આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે
મારા કાર્ય ની કદર કરવા ફિડ બેક લખવા વિનંતી. નીચેની ફિડ બેક લીંક પર ક્લિક કરો. તમારું ઈમેલ એડ્રેસ કે મોબાઈલ નંબર અવશ્ય લખવા નમ્ર વિનંતી છે.

@ ધોરણ-૯,૧૦ નું નવું વર્ઝન 9.2,&10.2 @

=>> તમારી જમણી અને ડાબી બાજુએ ધોરણ ૯ અને ૧૦ ની માર્કશીટ મૂકી છે. A4 કાગળમાં પ્રિન્ટ મેળવીને ચકાસો. બાજુમાં માર્ક્સ ભરવા કોરું પત્રક મુક્યું છે તેમાં કાચું કામ કરી શકો છો.

=>>સારસ્વત મિત્રો ધોરણ-૯,૧૦ અને ૧૧ ના સોફ્ટ.ને અથાગ મહેનત કરીને નવું લુક આપ્યું છે જેનાથી તમારું કામ પહેલા કરતાં પણ ખુબ સારું, સરળ અને સમય બચાવે તેવું રહશે.

=>>JAY AMBE SOFT ની વેબસાઈટ જોવા માટે ગુગલ માં જઈ JAY AMBE SOFTWARE લખી સર્ચ કરો.
=>>તમારા કોમ્પ્યુટરનું સ્પીકર ચાલુ કરો અને આનંદ માણો..
...................................................................................................
@ દરેક ને મારા જય અંબે @
vijay2ambe@gmail.com
(M). 9879031855

VIJAY PATEL

VIJAY PATEL
જય અંબે સોફ્ટ.. માટે મારી કોઈ અન્ય શાખા,એજન્ટ કે એજન્સી નથી.

ધોરણ -૯ અને ૧૦ માં કેવી પ્રવિધિઓ યોજી શકાય ?

ચિંતિત કર્યા અમને પરિણામ અને પરીક્ષણે,
મળ્યું અમને 'જય અંબે સોફ્ટવેર' જે ક્ષણે,
ચિંતા ઘટી, સમય બચ્યો .....
ને વળી F.A.,S.A સહીત નિર્દેશકોનો નિર્દેશ.
શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગનો ઉદ્દેશ,
શિક્ષક આલમનો જે બચાવે સમય,
એવું સોફ્ટવેર જે પમાડે વિસ્મય.
નવી સદીમાં, સર કરશે નવા સોપાનો,
અને S.C.E મૂલ્યાંકનના જે પૂર્ણ કરશે અરમાનો.
--- રાકેશભાઈ પી.પટેલ ( ઇટાદરા હાઈસ્કૂલ-૯૮૨૪૯૦૨૯૪૦ )