સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ

સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
જય અંબે સોફ્ટ.. આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે
મારા કાર્ય ની કદર કરવા ફિડ બેક લખવા વિનંતી. નીચેની ફિડ બેક લીંક પર ક્લિક કરો. તમારું ઈમેલ એડ્રેસ કે મોબાઈલ નંબર અવશ્ય લખવા નમ્ર વિનંતી છે.

@ ઋણ સ્વીકાર @

=>>ધોરણ-૯ માટે સારસ્વત મિત્રો ને સહાયભૂત થવા મેં જે સોફ્ટ.. બનાવ્યો છે, તે જાણીને મારા કાર્યની કદર કરીને ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ મહામંડળએ "માધ્યમિક સંદેશ " ના આ અંકમાં મને શુભેચ્છા આપી એ બદલ હું આ મંડળ નો ઋણી છું. અંક -નવેમ્બર પાનાં.નં.૧૮
..............................................................
=>>જય અંબે સોફ્ટ.. બાબતે વધુ માહિતી મેળવવા ડીસેમ્બર-૨૦૧૧ નો અને જુલાઈ-૨૦૧૨ ના માસનો "માધ્યમિક સંદેશ" નો અંક જુઓ.
...............................................................
vijay2ambe@gmail.com

9879031855

VIJAY PATEL

VIJAY PATEL
જય અંબે સોફ્ટ.. માટે મારી કોઈ અન્ય શાખા,એજન્ટ કે એજન્સી નથી.

ધોરણ -૯ અને ૧૦ માં કેવી પ્રવિધિઓ યોજી શકાય ?

ચિંતિત કર્યા અમને પરિણામ અને પરીક્ષણે,
મળ્યું અમને 'જય અંબે સોફ્ટવેર' જે ક્ષણે,
ચિંતા ઘટી, સમય બચ્યો .....
ને વળી F.A.,S.A સહીત નિર્દેશકોનો નિર્દેશ.
શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગનો ઉદ્દેશ,
શિક્ષક આલમનો જે બચાવે સમય,
એવું સોફ્ટવેર જે પમાડે વિસ્મય.
નવી સદીમાં, સર કરશે નવા સોપાનો,
અને S.C.E મૂલ્યાંકનના જે પૂર્ણ કરશે અરમાનો.
--- રાકેશભાઈ પી.પટેલ ( ઇટાદરા હાઈસ્કૂલ-૯૮૨૪૯૦૨૯૪૦ )