સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ

સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
સ્વયંભૂ માં અંબાજી , ઉબખલ
જય અંબે સોફ્ટ.. આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે
મારા કાર્ય ની કદર કરવા ફિડ બેક લખવા વિનંતી. નીચેની ફિડ બેક લીંક પર ક્લિક કરો. તમારું ઈમેલ એડ્રેસ કે મોબાઈલ નંબર અવશ્ય લખવા નમ્ર વિનંતી છે.

હું તમને કેવી રીતે મદદરૂપ થઇ શકુ?

=>>અમારી સ્કુલ ગયા વર્ષે પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં હતી તેમજ મેં ગયા વર્ષે ધોરણ-9 માં અને આ વર્ષે ધોરણ-૧૦ R.P તરીકે સેવા બજાવેલ હોઈ શિક્ષકોના પ્રશ્નો અને મૂંઝવણોથી વાકેફ હોઈ શિક્ષકોને મદદ કરવાનો મારો મુખ્ય ઉદેશ છે. ઘણા શિક્ષકમિત્રો ને કયા વિભાગમાં કઈ પ્રવૃતિ લેવી, ઇન્ડીકેટરો કેવા લખવા તેમજ કયા કયા પત્રકો બનાવવા પડે તેવા ઘણા પ્રશ્નો મૂંઝવતા હતા, તેને વાચા આપવાનો મેં નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. તમે મારૂ સોફ્ટ.. નહિ ખરીદો તો પણ મેં તમને અહી ઘણું બધું માનવતા ના ધોરણે ફ્રી ઓફ આપ્યું છે. મિત્રો હજુ હું તમારી શું મદદ કરી શકું તે જણાવવા વિનંતી.
.............................................................................
=>> મારા આ કાર્ય થી તમને સંતોષ હોયતો મારી પ્રગતિ માટે ઉપર ફીડબેક લખવા વિનંતી.

.............................................................................
www.jayambe5.blogspot.com
www.ubkhal.blogspot.com

vijay2ambe@gmail.com
(M)9879031855

VIJAY PATEL

VIJAY PATEL
જય અંબે સોફ્ટ.. માટે મારી કોઈ અન્ય શાખા,એજન્ટ કે એજન્સી નથી.

ધોરણ -૯ અને ૧૦ માં કેવી પ્રવિધિઓ યોજી શકાય ?

ચિંતિત કર્યા અમને પરિણામ અને પરીક્ષણે,
મળ્યું અમને 'જય અંબે સોફ્ટવેર' જે ક્ષણે,
ચિંતા ઘટી, સમય બચ્યો .....
ને વળી F.A.,S.A સહીત નિર્દેશકોનો નિર્દેશ.
શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગનો ઉદ્દેશ,
શિક્ષક આલમનો જે બચાવે સમય,
એવું સોફ્ટવેર જે પમાડે વિસ્મય.
નવી સદીમાં, સર કરશે નવા સોપાનો,
અને S.C.E મૂલ્યાંકનના જે પૂર્ણ કરશે અરમાનો.
--- રાકેશભાઈ પી.પટેલ ( ઇટાદરા હાઈસ્કૂલ-૯૮૨૪૯૦૨૯૪૦ )